องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการน้ำและจัดทำผังน้ำชุมชนตำบลสวนเขื่อน”

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่เป็นวิทยากร บรรยายและฝึกปฏิบัติ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการน้ำและจัดทำผังน้ำชุมชนตำบลสวนเขื่อน” และในการอบรมครั้งนี้ โดยมี นายณัฐ วังกาวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสวนเขื่อน พร้อมคณะบริหาร นายศราวุธ ยะกะจาย ผู้อำนวยการกองช่างฯ รักษาการปลัดเทศบาลตำบลสวนเขื่อน นางชลดา หม้อกรอง ประธานสภา สมาชิกสภาฯ นายยศพัทธ์ นันกด กำนันตำบลสวนเขื่อน พร้อมผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการน้ำและจัดทำผังน้ำ จะนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลสวนเขื่อน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่