องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประชุมร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยระบบวีดีโอทางไกล เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมการติดตั้งระบบของพื้นที่ในโครงการพัฒนาศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็นระบบดิจิทัล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ แพทย์ฉุกเฉินประจำโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ EMS ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่และโรงพยาบาลแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยระบบวีดีโอทางไกล เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมการติดตั้งระบบของพื้นที่ในโครงการพัฒนาศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็นระบบดิจิทัล ซึ่งมีนายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม และเปิดโอกาสให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน นำเสนอความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการและจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและจ่ายงานในแต่ละประเด็น เช่น สถานที่ โครงสร้างระบบอัตรากำลัง ระบบสื่อสาร เทคโนโลยี เป็นต้น โดยในการประชุมครั้งนี้ มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อบจ.สงขลา อบจ.พัทลุง อบจ.กระบี่ อบจ.ปัตตานี อบจ.ชุมพร อบจ.สุพรรณบุรี อบจ.หนองคาย อบจ.สระแก้ว และ อบจ.แพร่