องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านผาราง ตำบลทุ่งศรี, ตำบลร้องเข็ม เชื่อม ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายสำเริง ใจเอื้อ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านผาราง ตำบลทุ่งศรี, ตำบลร้องเข็ม เชื่อม ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่