องค์การบริหารส่วนจังแพร่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

               วันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังแพร่ มอบหมายให้ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังแพร่ และศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ในการเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ฝายปลาฝา ตำบลสวนเขื่อน, วังปลา บ้านโปร่งศรี ตำบลบ้านถิ่น และท่าน้ำบ้านเชตวัน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่