อบจ.แพร่จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันนี้ 24 มีนาคม 2563 องคการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกันทำความสะอาด (Big Cleaning day) บริเวณศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 และบริเวณโดยรอบอาคาร เพื่อพร้อมเปิดทำการในวันที่ 1 เมษายน2563 นี้ พร้อมดำเนินการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ห้องประชุม โต๊ะทำงาน จุดให้บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังกล่าว ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม