อบจ.แพร่ มอบความสุข ความบันเทิง และสันทนาการ ให้กับผู้ส่งอายุ ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

วันที่ 3 กันยายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำวงดนตรี เพชร อบจ.แพร่ ร่วมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้สูงอายุตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มอบความสุข ความบันเทิง สันทนาการ ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ และการปฏิตนในช่วงวัยชรา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง