อบจ.แพร่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกฝีมือ ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น ประจำชุมชน พื้นที่จังหวัดแพร่ รุ่นที่ 5 อำเภอสูงเม่น

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกฝีมือ ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น ประจำชุมชน พื้นที่จังหวัดแพร่ รุ่นที่ 5 พื้นที่อำเภอสูงเม่น ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 ณ สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ เพื่อพัฒนาอาชีพช่างฝีมือ ให้กับประชาชนชาวจังหวัดแพร่ โดยได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตอำเภอสูงเม่น ทั้ง 4 เขต ร่วมเปิดงาน