อบจ.แพร่ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักปลัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและที่ปรึกษา ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ลงพื้นที่ ตรวจราชการ ตามแผนตรวจราชการ แบบบูรณาการ เชิงพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 บริเวณ ถ้ำผานางคอย บ้านผาหมู ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นการตรวจติดตามประเด็นการท่องเที่ยว ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เสนอผลการดำเนินงานและแผนงานด้านการท่องเที่ยวให้รับทราบและเสนอแผนในการขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มาท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ มากขึ้น เพื่อให้เป็นเมืองพักไม่ใช่เมืองผ่าน เพื่อสร้างเศรษฐกิจโดยรวม อย่างยั่งยืน