อบจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “พลังสตรีศรีเวียงโกศัย รวมใจสืบสาน รักษา และต่อยอด เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2566”

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “พลังสตรีศรีเวียงโกศัย รวมใจสืบสาน รักษา และต่อยอด เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2566” โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่