อบจ.แพร่ ลงนาม MOU รับมอบภารกิจสถานีอนามัยฯ รพ.สต. 70 แห่ง

          วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายอนุชิต กันตะกวาง ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
          โดยการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจฯ ครั้งนี้ มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน ภายในงานจัดให้มีการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง รวมพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดบริการด้านสาธารณสุข ตอบโจทย์ความคาดหวังความร่วมมือ กับทิศทางในอนาคต และไฮไลท์สำคัญคือพิธีลงนามในบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้มอบภารกิจ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับมอบภารกิจ ทั้งหมดจำนวน 49 จังหวัด รวมจำนวน 3,265 แห่ง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับมอบภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในภาพรวมของจังหวัดแพร่ทั้งหมด จำนวน 70 แห่ง