อบจ.แพร่ ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยแม่ยางน้อย ถนน ถ.1-10016 บ้านแม่ยางกาด – บ้านสันกลาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการจาก กองช่าง อบจ.แพร่ ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยแม่ยางน้อย ถนน ถ.1-10016 บ้านแม่ยางกาด – บ้านสันกลาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่