เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนเมืองแพร่

วันที่ 26 กันยายน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายสุนทร หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตพื้นที่อำเภอเมือง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนเมืองแพร่

Post by Pichi Pichaya