โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน กลุ่ม โรงเรียนอุดรพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

วันที่ 12 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางกุลชา บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตพื้นที่อำเภอวังชิ้น เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน กลุ่ม โรงเรียนอุดรพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 5, 6, 12 และ 13 กันยายน 2563 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Post by Pichi Pichaya