องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 20 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Post by Pichi Pichaya