องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมพิธีเปิดโครงการยกผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวังชิ้น

วันที่ 12 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางกุลชา บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตพื้นที่อำเภอวังชิ้น เป็นประธานเปิดโครงการยกผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวังชิ้น ระหว่างวันที่ 12 – 13 และ 19 – 20 กันยายน 2563 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านใหม่สมบัติทวีประชาสรรค์ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Post by Pichi Pichaya