โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการส่งเสริมวัฒนธรรม อนุรักษ์สืบสานศิลป์ ถิ่นแพร่ล้านนา

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการส่งเสริมวัฒนธรรม อนุรักษ์สืบสานศิลป์ ถิ่นแพร่ล้านนา ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 ณ วัดกาศเหนือ ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่จากกองการศศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้เข้าประจำฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่ 1. การทำตุงล้านนา 2. การจัดทำต้นดอก ต้นผึ้ง เครื่องสักการะแบบล้านนา 3. ศิลปะการจับจีบผ้าในงานพิธีตามรูปแบบงานประเพณีไทย 4. การฟ้อนรำเมืองเหนือ (การฟ้อนกลองอืด) 5. ศิลปะงานใบตองดอกไม้สดในงานพิธีล้านนา