โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารสส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2565) ณ จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่