องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ ณ โรงเรียนนาพูน ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

วันที่ 17 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนนาพูน ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
Post by Pichi Pichaya