โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

วันที่ 26 กันยายน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Post by Pichi Pichaya