โครงการพัฒนาผู้เรียนตามแนวกิจกรรมสะเต็มศึกษา (Stem Education) กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย

วันที่ 13 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายโชคชัย พันศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนตามแนวกิจกรรมสะเต็มศึกษา (Stem Education) กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Post by Pichi Pichaya