องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่

วันที่ 12 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ระหว่างวันที่ 12, 13 และ 19 กันยายน 2563 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร) จังหวัดแพร่

Post by Pichi Pichaya