โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพของนักเรียนเพื่อสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

วันที่ 12 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพของนักเรียนเพื่อสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 5 – 6, 12 – 13, 19 – 20, และ 26 – 27 กันยายน 2563 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Post by Pichi Pichaya