โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านนาคูหา หมู่ที่ 5 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

               วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายสุนทร หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านนาคูหา หมู่ที่ 5 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่