โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่ 25 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Post by Pichi Pichaya