โครงการเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

             วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จังหวัดแพร่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินโครงการเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณทางหลวงหมายเลข 101 ตำบลร่องกาศ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่