โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามติดตามโครงการ

               วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองช่าง อบจ.แพร่ ลงพื้นที่ติดตามติดตามโครงการขุดลอกลำเหมือง บ้านดอนกว้าง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่, โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบุญภาค อำเภอร้องกวาง เชื่อม บ้านแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และโครงการขุดลอกขุดลอก ห้วยร่องเปี่ยน หมู่ 5 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมือง ถึง หมู่ 5 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่