องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการถนนลูกรังสายห้วยขะแนง

           วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการถนนลูกรังสายห้วยขะแนง บ้านวังดิน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลาง เชื่อม บ้านหนุนเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 4,200 เมตร เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน และเพื่อให้การคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะดวก และปลอดภัย