24 ต.ค. 2562 นายกอนุวัธ วงศ์วรรณ ส่งเครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ จนท.กองช่าง อบจ.แก้ปัญหาให้เกษตรกร วางท่อด้านข้างบล๊อกเหลี่ยมบ้านแม่ยางโทน ต.แม่ยางฮ่อ ช่วยชาวนา ต.แม่ยางฮ่อ ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง ที่ประสบปัญหาภัยแล้งในครั้งนี้