4 ธันวาคม 2562 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อนุมัติให้ เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ออกปฏิบัติงานโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คู คลอง ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ลำน้ำแม่สอง บริเวณเหนือฝายหนองคุ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

4 ธันวาคม 2562 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อนุมัติให้ เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ออกปฏิบัติงานโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คู คลอง ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ลำน้ำแม่สอง บริเวณเหนือฝายหนองคุ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2562 จำนวน 3 วัน เนื่องจากอำเภอสองได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คู คลอง ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ลำน้ำแม่สอง บริเวณเหนือฝายหนองคุ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งยังมีพื้นที่บางส่วนที่กำลังพลจิตอาสาไม่สามารถดำเนินการได้ และยังขาดเครื่องจักรในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บางส่วน จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องจักร (รถแบคโฮ) พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าว งบประมาณ อำเภอสอง เป็นผู้สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สนับสนุนเครื่องจักรกลในการดำเนินการ นายธวัชชัย จีกัน ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เป็นช่างผู้ควบคุมเครื่องจักรกล