5 ธ.ค. 2562 นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ฝายชะลอน้ำ โรงเรียนบริหารจัดการน้ำฯ และหลักการ DSLM ณ บูธนิทรรศการ อบจ.แพร่

5 ธ.ค. 2562 นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ฝายชะลอน้ำ โรงเรียนบริหารจัดการน้ำฯ และหลักการ DSLM ณ บูธนิทรรศการ อบจ.แพร่ เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5-14 ธันวาคม2562 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร และแอดมินน้ำภาพบรรยากาศของประชาชนที่สนใจเข้าชมนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้