6 ธ.ค.62 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เยี่ยมชมงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและของแต่งบ้าน สุดยอดไม้สักแพร่ ที่ประตูสู่ล้านนา อ.เด่นชัย จ.แพร่

6 ธ.ค.62 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เยี่ยมชมงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและของแต่งบ้าน สุดยอดไม้สักแพร่ ที่ประตูสู่ล้านนา อ.เด่นชัย จ.แพร่ ซึ่งงานจัดงานระหว่างวันที่ 4-10ธ.ค.62 ซึ่งเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบผลิตภัณฑ์ไม้สัก และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่