วันที่ 19 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมทดสอบระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายนิคม อินทรโกศล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)