• Version
  • Download 2
  • File Size 236.31 KB
  • File Count 1
  • Create Date 15 กรกฎาคม 2020
  • Last Updated 14 มีนาคม 2021

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 พร 51002/239