• Version
  • Download 1
  • File Size 5.67 MB
  • File Count 1
  • Create Date 2 กันยายน 2020
  • Last Updated 14 มีนาคม 2021

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง สรุปการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 พร 51002/326