• Version
  • Download 0
  • File Size 270.03 KB
  • File Count 1
  • Create Date 2 กรกฎาคม 2021
  • Last Updated 2 กรกฎาคม 2021

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 พร 51002/291