• Version
  • Download 2060
  • File Size 504.08 KB
  • File Count 1
  • Create Date 10 ตุลาคม 2023
  • Last Updated 10 ตุลาคม 2023

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 พร 51004/740