• Version
  • Download 1328
  • File Size 2.82 MB
  • File Count 1
  • Create Date 28 กุมภาพันธ์ 2023
  • Last Updated 28 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566