• Version
  • Download 30
  • File Size 3.27 MB
  • File Count 1
  • Create Date 11 มกราคม 2022
  • Last Updated 11 มกราคม 2022

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชาการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565