• Version
  • Download 40
  • File Size 2.41 MB
  • File Count 1
  • Create Date 15 ตุลาคม 2021
  • Last Updated 4 กรกฎาคม 2022

ประกาศองค์การการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) พร 51009/662