• Version
  • Download 759
  • File Size 4.09 MB
  • File Count 1
  • Create Date 12 มกราคม 2022
  • Last Updated 12 มกราคม 2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2