• Version
  • Download 418
  • File Size 58.18 MB
  • File Count 1
  • Create Date 16 กันยายน 2022
  • Last Updated 16 กันยายน 2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่