• Version
  • Download 728
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 27 มกราคม 2020
  • Last Updated 27 มกราคม 2020

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

            ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะดําเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อัตราตําแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563) จํานวน 6 ตําแหน่ง 7 อัตรา

         1.ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

         2.ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

         3.ตำแหน่งผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         4.ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้สอน วิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย

         5.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองแผนและงบประมาณ

         6.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

         ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ http://bit.ly/2RxARyV