• Version
  • Download 500
  • File Size 2.62 MB
  • File Count 1
  • Create Date 31 สิงหาคม 2023
  • Last Updated 31 สิงหาคม 2023

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ พร 51009/735