• Version
  • Download 450
  • File Size 1.15 MB
  • File Count 1
  • Create Date 7 เมษายน 2021
  • Last Updated 7 เมษายน 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ สัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่