• Version
  • Download 53
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 20 กรกฎาคม 2020
  • Last Updated 20 กรกฎาคม 2020

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
- เลขที่ตำแหน่ง 40-1-08-2107-001
2.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
- เลขที่ตำแหน่ง 40-1-05-2103-003
3.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
- เลขที่ตำแหน่ง 40-1-18-2101-0114