• Version
  • Download 4
  • File Size 210.78 KB
  • File Count 1
  • Create Date 17 มกราคม 2020
  • Last Updated 11 มีนาคม 2021

ยกเลิกประกาศประกวดราคาราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขตอำเภอลอง จำนวน 4 โครงการ พร 51009/77