• Version
  • Download 3
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 17 มกราคม 2020
  • Last Updated 17 มกราคม 2020

ยกเลิกประกาศประกวดราคาราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขตอำเภอลอง จำนวน 4 โครงการ พร 51009/77