• Version
  • Download 120
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 23 กรกฎาคม 2020
  • Last Updated 25 กรกฎาคม 2020

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในพื้นที่สำนักงานกองช่าง (บ้านกอเปา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/589