• Version
  • Download 0
  • File Size 815.61 KB
  • File Count 1
  • Create Date 20 ตุลาคม 2019
  • Last Updated 20 ตุลาคม 2019

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถลากเทเลอร์ชานต่ำ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 6,500,000 บาท พร 51009/30