• Version
  • Download 25
  • File Size 10.03 MB
  • File Count 1
  • Create Date 20 กุมภาพันธ์ 2023
  • Last Updated 20 กุมภาพันธ์ 2023

รายงานผลการดาเนินงาน โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี 2566