• Version
  • Download 0
  • File Size 12.99 MB
  • File Count 1
  • Create Date 26 พฤศจิกายน 2019
  • Last Updated 26 พฤศจิกายน 2019

ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 8 รุ่น พร 51009/613